PRZEDSIĘBIORCO!

Skorzystaj z dotacji na kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring

dla siebie i pracowników!

Uzyskaj do 80% zwrotu poniesionych kosztów!