1
logotypy fundusze europejskie
Grafika przedstawia informację - granatowe zdanie: Informacja o naborze na żółtym tle. Widoczny jest również motyw przewodni marki - Fundusze Europejskie, logotyp FUR3 oraz ciąg logotypów: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, flaga Polski Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej Dofinansowane przez Unię Europejską, logo województwa zachodniopomorskiego.

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3, §6 ust. 5 a) "...dopuszcza się możliwość zawieszenia naboru wniosków, w przypadku gdy wartość złożonych wniosków, przeznaczonych na zakontraktowanie danych usług przekroczą 120% alokacji środków pozostałych do rozdysponowania w danym okresie..."

Oznacza to, że po wyczerpaniu alokacji środków przeznaczonych na I kwartał 2024 r. tj. 1,7 mln zł i osiągnięciu 120 % alokacji tj. 2,04 mln zł, nabór zgłoszeń zostanie ograniczony wyłącznie do zgłoszeń dotyczących usług rozwojowych zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Pin It