1
logotypy fundusze europejskie
Grafika przedstawiająca klepsydrę z czerwonym piaskiem odmierzającą czas na tle gazety oraz kalendarz z datą 31 stycznia informującą o terminie rozpoczęcia naboru. Widoczny jest również motyw przewodni marki - Fundusze Europejskie, logotyp FUR3 oraz ciąg logotypów: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, flaga Polski Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej Dofinansowane przez Unię Europejską, logo województwa zachodniopomorskiego.

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2024 roku o godz. 08:00 zostanie uruchomiony nabór dokumentacji rekrutacyjnej do projektu Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3, zgodnie z §1 ust.4 Regulaminu rekrutacji i udzielenie wsparcia.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków witkac.pl.

W celu przygotowania dokumentów rekrutacyjnych należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Link do Generatora  zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31.01.2024 roku o godz. 8:00 w zakładce UZYSKAJ DOFINANSOWANIE.

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą Generatora Wniosków witkac.pl nie będą podlegać ocenie i zostaną odrzucone.

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §6 ust. 5a) Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR3 informujemy, że alokacja środków przeznaczona na I kwartał 2024 r. wynosi 1,7 mln zł.

 Grafika przedstawiająca klepsydrę z czerwonym piaskiem odmierzającą czas na tle gazety oraz kalendarz z datą 31 stycznia informującą o terminie rozpoczęcia naboru. Widoczny jest również motyw przewodni marki - Fundusze Europejskie, logotyp FUR3 oraz ciąg logotypów: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, flaga Polski Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej Dofinansowane przez Unię Europejską, logo województwa zachodniopomorskiego.

 #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

 

Pin It