Informujemy, że od dnia 30.09.2020 roku obowiązują nowe wzory dokumentów –  Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy oraz Formularza zgłoszeniowego uczestnika.

Wzory aktualnych formularzy są dostępne w zakładce https://fur.pfp.com.pl/#dokumenty-i-instrukcje