Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim  uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2019 r. rusza nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych do projektu Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim  zgodnie ze zmienionymi  zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i udzielenia wsparcia – wersja czerwiec 2019r. 

Informujemy, że zgodnie z §14 ust. 7 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia, Operator ogranicza wysokość dofinansowania usług rozwojowych na jednego pracownika MMŚP do kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że jeden pracownik może uzyskać wsparcie tylko jeden (1) raz.

Informujemy także, że zgodnie z §14 ust. 6, z dniem 01 lipca 2019r. nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych będzie dedykowany WYŁĄCZNIE osobom, które ukończyły 50 lat.

Oznacza to, że Wnioski/ dokumenty zgłoszeniowe, które będą zawierały osoby w wieku poniżej 50 roku życia nie będą przyjmowane.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz