Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §10 ust.1 i 2 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że w dniu 01.07.2021 od godz. 14:30, nabór wniosków/ dokumentów zgłoszeniowych zostaje zawieszony z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na III kwartał 2021r.

Informacja o alokacji środków na IV kwartał 2021r. zostanie opublikowana na stronie Projektu.