Szanowni Państwo,

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4a) Opisu Wdrażania PSF z dnia 29.09.2016 r. oraz § 14 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim uprzejmie informujemy, że z dniem 14 maja 2019 r.

zostaje zawieszony nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zawieszenia naboru wniosków jest spowodowane przekroczeniem 100% alokacji środków do rozdysponowania w półrocznym okresie alokacji (do 30.06.2019r.) w odniesieniu do wartości złożonych wniosków przeznaczonych do zakontraktowania usług rozwojowych.