W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w IV kwartale 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł, na mocy §10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie od dnia 15.10.2021,  nabór wniosków/ dokumentów zgłoszeniowych do projektu  zostaje zawieszony o godz. 08:30.

Wnioski, które wpłyną w okresie zawieszenia naboru nie będą rejestrowane i pozostaną bez rozpatrzenia (§10 ust.6 Regulaminu)

W związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, zawieszamy nabór wniosków.