Wznowienie naboru wniosków! Alokacja na I kwartał 2022 roku!

Informujemy, że z dniem 03 stycznia 2022 roku od godz. 8:00 wznawiamy nabór wniosków na dotacje na usługi rozwojowe dla wszystkich bez ograniczeń!

·         Wszystkie formalności wypełnisz elektronicznie www.fur.pfp.com.pl

·         Nasi doradcy bezpłatnie udzielą Ci pomocy przy wypełnianiu wniosku i wyszukaniu usługi w BUR.

·         Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 91 312 92 23, 91 428 36 52.

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2022 roku wynosi 4.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Operator rejestruje wnioski zgodnie z kolejnością WPŁYWU na platformę FUR. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu alokacji nie będą rejestrowane i rozpatrywane, a Przedsiębiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.