Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, uprzejmie informujemy, że z dniem 27 października 2020 r. (godz. 08:00) zostaje wznowiony nabór ciągły dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie, dotyczących dofinansowania na:

  • studia podyplomowe – rozpoczynające się jeszcze w 2020roku
  • usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, doradztwo), które rozpoczynają się po 01 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że alokacja przeznaczona na I kwartał 2021 roku wynosi:  

2 500 000,00 zł (zgodnie §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie).