Szanowni Państwo,

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §10 ust.1 i 2 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że z godz. 13:30 nabór wniosków / dokumentów zgłoszeniowych zostaje zawieszony z uwagi na wyczerpanie alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych w IV kwartale 2020 roku..

Zgłoszenia, które wpłyną po godz. 13:30 – pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgłoszenia, które wpłynęły do godz. 13:30 – z uwagi na wnioskowane kwoty dofinansowania – mogą znaleźć się na liście rezerwowej.

Zespół FUR