Przerwanie naboru formularzy zgłoszeniowych

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §10 ust.4 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że w okresie od 01-14 października 2021 roku nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych o refundację usług rozwojowych zostanie przerwany. Wnioski, które wpłyną w okresie przerwania naboru nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

Nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych zostanie wznowiony dnia 15.10.2021r. o godz. 08:00.

Alokacja przeznaczona na IV kwartał 2021 roku wynosi 3.000.000,00 zł (zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Fundusz Usług Rozwojowych