Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §10 ust.7 pkt. a) oraz §7 ust. 3 pkt a) Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, uprzejmie informujemy, że z dniem 09 sierpnia 2022 r. nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych zostaje ograniczony – dedykowany TYLKO osobom w wieku powyżej 50 roku życia– do czasu osiągnięcia wskaźnika. Po osiągnięciu wskaźnika nabór ciągły będzie kontynuowany dla wszystkich beneficjentów.