Informujemy, że alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych w III kwartale 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).