Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. na czas nieokreślony nabór wniosków do projektu będzie dedykowany TYLKO osobom w wieku powyżej 50 roku życia.
Zgłoszenia będziemy przyjmować jedynie od osób w wieku 50+.

Po osiągnięciu wskaźnika w kwartale (25% wszystkich uczestników), nabór ciągły będzie kontynuowany dla wszystkich beneficjentów.

Nabór wniosków dedykowany dla osób powyżej 50 roku życia