Od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się realizacja projektu “Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”. Dokumenty rekrutacyjne realizowane są wyłącznie elektronicznie poprzez platformę, która dostępna jest na stronie www.fur.pfp.com.pl.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, usługi na które można uzyskać dofinansowanie obejmują jedynie usługi zdalne lub e-learningowe, zgodnie z dokumentem „Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie” opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug. Wykaz usług podlegających dofinansowaniu dostępny jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Jednocześnie informujemy, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania obsługa klienta w ramach Projektu Fundusz usług Rozwojowych – FUR2 odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Uwzględniając powyższe, obligatoryjne wymogi oraz ograniczone możliwości obsługi klienta, zalecamy aby rozpoczęcie realizacji usług rozwojowych było planowane najwcześniej od 20 kwietnia br.

Kontakt mailowy: fur@fur.pfp.com.pl