Szanowni Państwo!

informujemy, iż alokacja przeznaczona na II kwartał 2021 roku wynosi 2.000.000,00 zł (zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Ponadto informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną COVID-19 ,  ogłoszony lockdown, a także w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie zmienionej dokumentacji rekrutacyjnej, która obecnie jest zatwierdzana przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie), informujemy, że do dnia 19.04.2021 roku, do godz. 07:59:59 zostaje utrzymany nabór z ograniczeniami, tj.  rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie, w których :

– uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem
– uczestnicy bez ograniczeń wiekowych wyłącznie na studia podyplomowe .

Nabór dla wszystkich grup, bez ograniczeń,  zostanie odblokowany w dniu 19.04.2021 roku, od godz. 8:00.

W związku z pracami nad zmianą dokumentacji rekrutacyjnej, prosimy o nie wypełnianie dokumentów dotyczących naboru dla wszystkich grup.

Obecna dokumentacja (Regulamin v.4.0 wraz z załącznikami) będzie obowiązywać wyłącznie do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez IP, zostanie ona udostępniona do pobrania na stronie projektu w zakładce Złóż Wniosek, o czym Operator poinformuje w zakładce Aktualności oraz na profilu FB.