Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. na czas nieokreślony nabór wniosków do projektu będzie dedykowany TYLKO osobom w wieku powyżej 50 roku życia.
Zgłoszenia będziemy przyjmować jedynie od osób w wieku 50+.

Po osiągnięciu wskaźnika w kwartale (25% wszystkich uczestników), nabór ciągły będzie kontynuowany dla wszystkich beneficjentów.

Nabór wniosków dedykowany dla osób powyżej 50 roku życia

Informujemy, że dopuszczalne do refundacji są już usługi realizowane stacjonarnie! Zachęcamy do składania wniosków!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie:
tel. 882 348 218
tel. 784 961 130

szkolenie realizowane stacjonarnie

Druga edycja projektu – FUR2 trwa! Zachęcamy do skorzystania z dotacji unijnej na usługi rozwojowe w formie zdalnej:

-> do 80% zwrotu kosztów usług rozwojowych
-> dofinansowanie do 6 tys. zł na jednego pracownika nawet dla kilka wybranych usług
-> dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego
-> wszystkie formalności odbywają się elektronicznie za pośrednictwem platformy składania elektronicznych wniosków

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie:
tel. 882 348 218
tel. 784 961 130

Dofinansowanie do usług zdalnych – do 80% zwrotu kosztów

Od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się realizacja projektu “Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”. Dokumenty rekrutacyjne realizowane są wyłącznie elektronicznie poprzez platformę, która dostępna jest na stronie www.fur.pfp.com.pl.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, usługi na które można uzyskać dofinansowanie obejmują jedynie usługi zdalne lub e-learningowe, zgodnie z dokumentem „Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie” opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug. Wykaz usług podlegających dofinansowaniu dostępny jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Jednocześnie informujemy, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania obsługa klienta w ramach Projektu Fundusz usług Rozwojowych – FUR2 odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Uwzględniając powyższe, obligatoryjne wymogi oraz ograniczone możliwości obsługi klienta, zalecamy aby rozpoczęcie realizacji usług rozwojowych było planowane najwcześniej od 20 kwietnia br.

Kontakt mailowy: fur@fur.pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Fundusz Usług Rozwojowych


W związku z potrzebą minimalizowania ryzyk związanych z epidemią
koronawirusa, począwszy od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania, obsługa
Klienta w ramach Projektu Fundusz usług Rozwojowych (FUR) odbywać się
będzie bez możliwości bezpośredniego, kontaktu z pracownikiem Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości .

W celu uzyskania informacji proszę kontaktować się w godzinach 8.00 –
16.00 z pracownikiem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pod niżej
wymienionymi numerami telefonów.

Joanna Ligenza  -882 348 218

Piotr Stokłosa – 784 961 130