Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim  uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2019 r. rusza nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych do projektu Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim  zgodnie ze zmienionymi  zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i udzielenia wsparcia – wersja czerwiec 2019r. 

Informujemy, że zgodnie z §14 ust. 7 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia, Operator ogranicza wysokość dofinansowania usług rozwojowych na jednego pracownika MMŚP do kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że jeden pracownik może uzyskać wsparcie tylko jeden (1) raz.

Informujemy także, że zgodnie z §14 ust. 6, z dniem 01 lipca 2019r. nabór wniosków/dokumentów zgłoszeniowych będzie dedykowany WYŁĄCZNIE osobom, które ukończyły 50 lat.

Oznacza to, że Wnioski/ dokumenty zgłoszeniowe, które będą zawierały osoby w wieku poniżej 50 roku życia nie będą przyjmowane.

Szanowni Państwo, Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4a) Opisu Wdrażania PSF z dnia 29.09.2016 r. oraz § 14 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim uprzejmie informujemy, że z dniem 14 maja 2019 r. zostaje zawieszony […]

Szanowni Państwo,

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4a) Opisu Wdrażania PSF z dnia 29.09.2016 r. oraz par. 14 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. zostaje ogłoszona przerwa w przyjmowaniu  wniosków/dokumentów zgłoszeniowych do Projektu na okres 14 dni.

Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w dniach 30 kwietnia – 13 maja 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

O przyjęciu wniosków złożonych przed datą przerwania naboru będzie decydowała data wpływu dokumentów do siedziby Fundacji.

Krawcowo! Krawcu!
Chciałabyś, chciałbyś się nauczyć nowych trendów kroju i szycia ?

Skorzystaj z dotacji unijnej na szkolenia, dzięki której podniesiesz swoje kwalifikacje 🙂

📞Skontaktuj się z nami – pomożemy wypełnić formularze zgłoszeniowe: 91 312 92 23, 91 428 36 52

Jesteś Groomerem i chcesz zdobyć nowe umiejętności?
A może chcesz rozszerzyć swoją działalność o usługi Groomerskie?

Skorzystaj z dofinansowania unijnego na profesjonalny kurs Groomerski

Lista przykładowych kursów znajduje się tutaj: http://bit.ly/Groomer_szkolenia

Możesz uzyskać zwrot do 80% kosztów szkolenia

☎️ Skontaktuj się z nami i skorzystaj bezpłatnie z doradztwa i pomocy naszych specjalistów 91 312 92 23, 91 428 36 52 🙂

Uwaga!

Uchwałą nr 545/19 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W wyniku aktualizacji do obszaru SSW została dołączona gmina Kamień Pomorski.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 dla określenia obszaru SSW zastosowanie mają zarówno ww. uchwała, jak i dotychczas obowiązująca uchwała nr 488/18 z dnia 27 marca 2018 r. Oznacza to, że o dofinansowanie w zakresie przedsięwzięć obejmujących bazę z funkcją noclegową, bądź spa&wellness, mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, którzy zlokalizują inwestycję na obszarze sprzed aktualizacji SSW, jak i przedsiębiorcy, których projekty będą realizowane na obszarze SSW po aktualizacji.

Linki do ww. uchwał znajdują się pod adresami:

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-54519-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-29-marca-2019-r

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-48818-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-27-marca-2018-r

Masz ukończone 50 lat i jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy?

Skorzystaj z dofinansowania unijnego i otrzymaj

gwarantowany zwrot 80%
bez względu na rejon zatrudnienia w woj. zachodniopomorskim!

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnej pomocy doradcy 🙂
📞 91 312 92 23, 91 428 36 52

Prowadzisz swój warsztat samochodowy?
A może jesteś jego pracownikiem?

Skorzystaj z dofinansowania unijnego i otrzymaj zwrot kosztów do 80% wartości kursu/szkolenia

Lista dostępnych refundowanych usług znajduje się tutaj ➡️http://bit.ly/2OUO1mt

Zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy bezpłatnie pomogą w wypełnieniu formalności 😉

Dofinansowane kursy i szkolenia dla kucharzy i dla gastronomii! 👩‍🍳👨‍🍳

Znajdź interesujące Cię szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i uzyskaj za nie zwrot do 80% kosztów.

Zachęcamy do kontaktu:
91 428 36 52, 91 312 92 23

Logo - Fundusz Usług Rozwojowych

Nabór wniosków wciąż trwa! 😉
Zachęcamy do udziału w projekcie właścicieli i pracowników mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego 👍