Alokacja środków na III kwartał

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami z §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2, informujemy, że alokacja przeznaczona na III kwartał 2022 roku wynosi 4.000.000,00 zł.

Zachęcamy do korzystania z Usług Rozwojowych i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności!

Nasi doradcy zawsze chętnie pomogą i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące projektu
tel. 882 348 218, 784 961 130
fur@fur.pfp.com.pL