Informujemy, że zwolniła się pula środków zarezerwowanych na III kwartał 2021 roku, w związku z czym wznawiamy nabór wniosków/ dokumentów zgłoszeniowych dla wszystkich Beneficjentów.

🟧🟥 Nabór będzie prowadzony od dnia 01.09.2021 roku od godz. 8:00 aż do odwołania lub wyczerpania limitu na III kwartał 2021r.

‼️ Uwaga! Zgłoszenia, które wpłyną przed tą godziną nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie poprzez platformę FUR – www.fur.pfp.com.pl.

Zapraszamy!