Szanowni Państwo,

Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4a) Opisu Wdrażania PSF z dnia 29.09.2016 r. oraz par. 14 ust. 4 Regulaminu Rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. zostaje ogłoszona przerwa w przyjmowaniu  wniosków/dokumentów zgłoszeniowych do Projektu na okres 14 dni.

Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w dniach 30 kwietnia – 13 maja 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

O przyjęciu wniosków złożonych przed datą przerwania naboru będzie decydowała data wpływu dokumentów do siedziby Fundacji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz