Zachęcamy wszystkie niepubliczne placówki oświatowe do skorzystania ze szkoleń, za które można uzyskać do 80% zwrotu kosztów 👩‍🏫👨‍🏫
Refundację można uzyskać na takie tematy jak np:
– kodowanie, programowanie,
– integracja sensoryczna (SI),
– aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss,
– metoda tańca rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
– plan Daltoński,
– praca z dziećmi ze spektrum autyzmu,
– pakiety szkoleń żłobkowych,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– coaching i doradztwo w zakresie zarządzania i prawa oświatowego.

Refundowane szkolenia można odbyć m.in. w Agnieszka Cieplik Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Target.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami: tel. 91 312 92 23, 91 428 36 52 oraz na stronę www.fur.pfp.com.pl 😃

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz